Skip to content →

Idea

Słuchalnia — muzyczne znaki czasu to jedyny w północnej Polsce festiwal współczesnej muzyki poważnej i jedyny w kraju całoroczny festiwal nowej muzyki. Ideą Słuchalni jest prezentacja najnowszych projektów uznanych młodych polskich twórców współczesnej muzyki poważnej z punktu widzenia 2 motywów przewodnich: spektaklu (jako dialogu z gatunkiem opery lub teatralności wykonawstwa) i zastosowania elektroniki. Utwory młodych kompozytorów zabrzmią w sąsiedztwie XX-wiecznych arcydzieł Gyorgyu Kurtaga, Gerarda Griseya, Karlheinza Stockhausena oraz aktualnie powstającej muzyki kompozytorów zagranicznych.

Wątek spektaklu rozwijają przede wszystkim utwory, dialogujące z gatunkiem opery przy użyciu technologii elektronicznych i multimediów (czego przykładem będzie opera multimedialna Między nimi a wiecznością…, sztuka radiowa M. Libery & _Kelo, koncert muzyki elektronicznej z oper Prasquala). Spektakl w nowej muzyce uobecni się także poprzez ruch sceniczny, budowanie dramaturgii (Platypus Ensemble, sopranKONTRAbas, teatr instrumentalny), taniec (INORI, „Rytuał Miłości” Prasquala) oraz widowiskowość prezentacji muzycznej (Kwadrofonik).

Elektronika stanowi niewątpliwy znak czasu, lecz także narzędzie znakowania aktualnej rzeczywistości, odnoszenia się do niej, jednocześnie zaś — medium podróży w czasie — odwołania do przeszłości i tradycji, a także innych dziedzin kultury — filmu, literatury, radia, popkultury. Dzięki elektronice muzyka staje się medium (często krytycznego) namysłu nad rzeczywistością. Dowiodą tego m.in. prezentacje kuratorów Bôłt Records, opera D. Karskiego. Nowe możliwości elektroniki pokażą Karin Hellqvist i Kwadrofonik.

Koncerty zaplanowane są w większości na zasadzie zestawienia — w różnych proporcjach — dwu pokoleń: uznanych autorytetów i młodych twórców (teatr instrumentalny, koncert Bartosza Koziaka, Michała Górczyńskiego, zestawienie Parsquala i Stockhausena) lub dwu stron międzynarodowego dialogu: muzyki polskiej i zagranicznej (koncerty Karin Hellqvist czy Platypus Ensemble, sopranKONTRAbas).

Międzynarodowy dialog na temat nowej muzyki dokonuje się z udziałem osobowości artystycznych rozwój ten stymulujących, solistów i zespołów — uznanych promotorów młodej twórczości, jak Karin Hellqvist, Anna Kwiatkowska, Michał Górczyński, Małe Instrumenty, Flute o’clock, Kwadrofonik, Platypus Ensemble…

Towarzyszący koncertom cykl wykładów i prezentacji ważnych polskich krytyków nowej muzyki służy przybliżeniu publiczności najważniejszych wątków tematycznych festiwalu oraz intelektualnemu pogłębieniu odbioru utworów.

Przedsięwzięcie jest już trzecią (choć pierwszą w takiej skali) edycją „Słuchalni” — cyklu wydarzeń promujących tendencje najnowszej muzyki poważnej i twórczość kompozytorów toruńskich, organizowanego przez Stowarzyszenie „Megafon” w toruńskim CSW „Znaki Czasu” od 2013 roku.